Pilotní metodické setkání k přípravám PRIDE v Dobré rodině, o.p.s.

V průběhu listopadu a prosince 2018 se v rámci projektu Metodické podpory systému PRIDE v ČR uskutečnila 2 setkání lektorů PRIDE, kteří lektorují přípravy žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu pro Dobrou rodinu. V průběhu setkání...

Rok 2018 v číslech

V roce 2018 jsme realizovali 4 kurzy MiniPRIDE – týmová spolupráce pro celkem 56 odborníků z řad sociálních pracovníků, psychologů v NRP apod., dále pak 5 kurzů MiniPRIDE – plánujeme stabilitu pro celkem 69...

Výbor Spolku PRIDE-CZ v novém složení

7.11. 2019 proběhlo v Jihlavě shromáždění členů Spolku PRIDE-CZ. Na programu byla mimo jiné volba do statutárníno orgánu. Do Výboru byli na 3 roky zvoleni Cyril Zákora, Hana Jurajdová, Ondřej Bouša, Andrea Pavlištíková a Zdeněk Moldrzyk. K povinnostem a pravomocím...

Shromáždění členů spolku PRIDE-CZ

Dne 7. 11. 2018 se od 10 hodin bude konat shromáždění všech členů Spolku. Toto Shromáždění je volební, budeme volit nové členy Výboru, tedy našeho statutárního orgánu. Na programu je také hodnocení činnosti v uplynulém roce a plán činnosti na rok následující. Všichni...

Týden pěstounství v kraji Vysočina

V týdnu od 1.- 5.10.2018 proběhne v Kraji Vysočina Týden pěstounství. Přijďte se dozvědět více o ohrožených dětech a náhradním rodičovství! Zástupce Spolku PRIDE-CZ se bude účastnit osvětové a propagační akce ve čtvrtek 4.10. od 15 do 18 hodin v prostorách Nákupního...