Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného

Termín konání 25. - 26. 8. 2021, virtuální konference online
Představení prezentujících

Cílem konference je sdílet novinky a zajímavosti z praxe v oblasti přípravy a doprovázení příbuzných pečovatelů o dítě v náhradní rodinné péči. Očekáváme účast kolegů z více jak 20 různých státu světa. Těšit se můžete na prezentace i workshopy.

Nahrané výstupy konference

25. 8. 2021 /1.den/

Přednášky:

Rob van Pagée, Marcus Stallworth, Cyril Zákora: Přivítání účastníků, úvodní slovo

https://www.youtube.com/watch?v=2RwYs7euSOk

Maria Herczog: Příbuzenská péče ve světě

Jaana Pynnönen: Dítě v hledáčku – způsob přípravy a podpory ve Finsku
Zdeněk Moldrzyk: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností
Michaela Brunclíková, Veronika Prokopová: Bez doprovázení to nejde…

Workshopy:

Všechny workshopy budou trvat 90 minut. Svůj workshop si budete moci vybrat předem.

16.30 – 18.00
Nizozemí
Nizozemí
USA

Rob van Pagée: Pouze najít babičku nestačí

Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Jaana Pynnönen: Co je důležité během přípravy, posuzování a podpory příbuzných pečovatelů na základě zkušeností
Maria Herczog: Přibuzenská péče v mezinárodním kontextu – moderovaná diskuse

Lucie Salačová, Markéta Švejdová Jandová: Vzdělávání pěstounů příbuzných na začátku poskytování pěstounské péče

26. 8. 2021 /2.den/

14:00 – 14:30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Rene de Bot: Kolik rodičů může mít dítě

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Výcvik příbuzných pečovatelů – současný a budoucí program v Norsku

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Země Balkánu a příbuzenská péče

Eshele Williams: Příbuzenská péče – Příprava založená na tradici péče a spolupráci

Workshopy:

Všechny workshopy budou trvat 90 minut. Svůj workshop si budete moci vybrat předem.

16.30 – 18.00
Nizozemí
USA
USA
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Marcus Stallworth: InstruMENtal-Význam mužské role v péči o děti

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Příklady případových studií v příbuzenské péči

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Současný a budoucí program v Norsku – příklady dobré praxe

Jana Ženíšková: Podpůrné služby pro ohrožené rodiny s dětmi v České republice

Program

25. 8. 2021 /1.den/

Přednášky:

13.30 – 14.00
14:00 – 14:30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Rob van Pagée, Marcus Stallworth, Cyril Zákora: Přivítání účastníků, úvodní slovo

Maria Herczog: Příbuzenská péče ve světě
Jaana Pynnönen: Dítě v hledáčku – způsob přípravy a podpory ve Finsku
Zdeněk Moldrzyk: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností
Michaela Brunclíková, Veronika Prokopová: Bez doprovázení to nejde…

Workshopy:

Všechny workshopy budou trvat 90 minut. Svůj workshop si budete moci vybrat předem.

16.30 – 18.00
Nizozemí
Nizozemí
USA
Rob van Pagée: Pouze najít babičku nestačí
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Jaana Pynnönen: Co je důležité během přípravy, posuzování a podpory příbuzných pečovatelů na základě zkušeností
Maria Herczog: Přibuzenská péče v mezinárodním kontextu – moderovaná diskuse

Lucie Salačová, Markéta Švejdová Jandová: Vzdělávání pěstounů příbuzných na začátku poskytování pěstounské péče

26. 8. 2021 /2.den/

14:00 – 14:30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Rene de Bot: Kolik rodičů může mít dítě

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Výcvik příbuzných pečovatelů – současný a budoucí program v Norsku

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Země Balkánu a příbuzenská péče

Eshele Williams: Příbuzenská péče – Příprava založená na tradici péče a spolupráci

Workshopy:

Všechny workshopy budou trvat 90 minut. Svůj workshop si budete moci vybrat předem.

16.30 – 18.00
Nizozemí
USA
USA
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Marcus Stallworth: InstruMENtal-Význam mužské role v péči o děti

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Příklady případových studií v příbuzenské péči

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Současný a budoucí program v Norsku – příklady dobré praxe

Jana Ženíšková: Podpůrné služby pro ohrožené rodiny s dětmi v České republice

Workshopy ke shlédnutí

Janna Pynnonen 

Přípravu konference podpořily

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.