Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného – příprava a následná podpora rodin

Termín konání 25. - 27. 8. 2021
Registrace účastníkůOdběr novinek o konferenci

Novinky o konferenci

Příprava konference Dítě v péči příbuzného

Začátkem roku 2021 jsme hlavně v kontaktu s našimi zahraničními partnery zapojenými do projektu podpořeného z Fondu Visegrad. Připravili jsme společný přípravný dotazník pro všechny zahraniční účastníky mapující situaci ohledně příbuzenské péče v dalších státech....

číst více

Uspěli jsme s grantem u Fondu Visegrad

Získali jsme finanční grant ve výši 28500 EUR na podpůrné aktivity související s naší konferencí Díte v péči příbuzného. Hlavními aktivitami projektu je monitoring situace v příbuzenecké péči v zemích partnerů projektu a u nás, prezentace výstupů na naší konferenci v...

číst více

Nový termín konference Dítě v péči příbuzného

Mezinárodní konference Dítě v péči příbuzného je přesunuta na 25. - 27. srpna 2021. Děkujeme všem dosud zaregistrovaným řečníkům, že nám tuto změnu umožnili. Zároveň chceme tímto oslovit všechny zaregistrované účatníky, aby zvážili, zda je pro ně nový termín...

číst více

Záměr

Posláním a smyslem konference je nabídnout porovnání přístupů a pracovních postupů uplatňovaných v různých státech s cílem vzájemného obohacení praxe, sdílení zkušenosti a podpory mezinárodní spolupráce v této oblasti. Chceme přivítat kolegy z přibližně 20 různých zemí. Již nyní máme přislíbenou účast zástupců ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Nizozemí, Norska, Itálie, Srbska, Makedonie, USA.

V České republice vyrůstá v různých typech náhradní rodinné péče celkem 18 636 dětí (údaj k 31. prosinci 2016, ke stejnému datu v roce 2015 to bylo 18 151 dětí). Nejvíce dětí bylo na konci roku 2016 svěřeno do péče pěstounské (58,6 %, v roce 2015 to bylo 57,2 %) a do péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku.
V roce v letech 2015 a 2016 bylo nově do náhradní rodinné péče svěřeno více než 5 000 dětí. V polovině případů (v různých formách této péče) šlo o péči příbuzných (51,7 % v roce 2015, resp. 51,4 % v roce 2016). Největší podíl příbuzenské péče byl zaznamenán u svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku (81,7 % v roce 2015 a dokonce 83,1 % v roce 2016) Na konci roku 2016 tak bylo v České republice celkem 11 059 náhradních rodičů s příbuzenským vztahem k dítěti. Celkem 57 % náhradních rodičů byli prarodiči dítěte, v 13,2 % šlo o jiné příbuzné. Největší podíl příbuzenské péče vykazuje i zde péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku následovaná péčí pěstounskou.

Přihlaste se k odběru novinek o konferenci

Místo

Konferenční centrum City (KCC)
Na Strži 65/1702
Prague 4

Jak se k nám dostanete:

Metrem
Trasa C, stanice Pankrác, KCC se nachází od stanice cca 150 m.

Autem – informace o možném parkování
Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od Arkád cca 100 m.
Parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, další započatá hodina je za 40 Kč

Registrace účastníků

Poplatek za účast na konferenci je nyní 2900 Kč. Platbu  provedete s předstihem na základě vystavené faktury.

V případě že se chcete zapojit aktivně do programu a mít vlastní příspěvek (plenární prezentaci či workshop), sdělte nám to zaškrtnutím správného pole. Obratem se s Vámi v tom případě spojíme.

15 + 9 =

Nejsme plátci DPH.

Zpracování osobních údajů
Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Pride-CZ pro potřeby další komunikace. Spolek Pride-CZ neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. Více informací na stránce Ochrana osobních údajů.

Storno podmínky
Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu zakora@pride-cz.com. Odhlášení z konference bez storno poplatku lze provést nejpozději do 15. 8. 2020. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než před tímto termínem nebo pokud se konference nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení konference z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V takovém případě máte právo od této objednávky  odstoupit, bude Vám vrácena platba za účastnický poplatek v plné výši.

Spolek PRIDE-CZ může na konferenci fotografovat nebo nahrávat videonahrávky. Účastníci svou účastí souhlasí s tím, že umožní Spolku použití fotografií či nahrávek v publikacích o konferneci, na svých webových stránkách a v marketingových nebo propagačních materiálech. Fotografie lze také sdílet s médii.

Přípravu konference podpořily

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.

Program