Změna znění stanov spolku

Na společném setkání členů dne 3.11.2022 jsme změnili znění našich stanovy. Nově bude možné scházet se, jednat a hlasovat pomocí technických prostředků, tedy online.

Licence k programu PRIDE

Spolek PRIDE-CZ je od 1.7.2022 držitelem licence k programu PRIDE v České republice. Licenci poskytuje americká organizace CWLA na 3 roky.

Access to the conference recordings

Finally, we managed to complete all available outputs from the conference Child in kinship care. License supports do not allow us to use the recording of interpreting. You can look at recordings from online presentations and workshops and download pdf documents. Go to...