Změna znění stanov spolku

Na společném setkání členů dne 3.11.2022 jsme změnili znění našich stanovy. Nově bude možné scházet se, jednat a hlasovat pomocí technických prostředků, tedy online.