Socioložka, hlavní politická analytička Institutu pro lidské služby v Columbusu v Ohiu od června 2018, hostující docentka postgraduálních kurzů na právnické fakultě univerzity ELTE v Budapešti, předsedkyně Family Child Youth Association v Budapešti v Maďarsku bude mít jeden z úvodních příspěvků o příbuzenské péči v celosvětovém kontextu. Již více než 30 let se Maria pohybuje v oblasti péče o děti, ochrany dětí a práv dětí, je autorkou několika knih a článků v časopisech. Od roku 1983 vyučuje péči o děti a sociální ochranu v různých univerzitních kurzech. Maria je častým řečníkem na národních i mezinárodních konferencích a v médiích. Maria byla v letech 2007-2015 členkou výboru UNCRC a v letech 2009-2015 prezidentkou organizace Eurochild. Od roku 2019 je prezidentkou výkonného výboru organizace Child Rights Connect. Dr. Herczog spolupracuje s UNICEF, Radou Evropy, WHO jako dočasný vědecký odborník po mnoho let.
Více o novinkách v připravované konferenci.