Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného

Termín konání 25. - 26. 8. 2021, virtuální konference online
Představení prezentujícíchRegistrace

Program

25. 8. 2021 /1.den/

Přednášky:

13.30 – 14.00
14:00 – 14:30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.00
Přivítání účastníků, úvodní slovo
Maria Herczog: Příbuzenská péče ve světě
Jaana Pynnönen: Dítě v hledáčku – způsob přípravy a podpory ve Finsku
Zdeněk Moldrzyk: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností
Michaela Brunclíková, Veronika Prokopová: Bez doprovázení to nejde…

Workshopy:

Většina workshopů  je již doplněna, některé další však pro Vás ještě připravujeme. Rádi bychom aby celkově bylo v nabídce každý den 8 workshopů.

16.30 – 18.00
Nizozemí
Nizozemí
USA
Rob van Pagée: Pouze najít babičku nestačí
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Zeljka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Příklady případových studií v příbuzenské péči
Jaana Pynnönen: Co je důležité během přípravy, posuzování a podpory příbuzných pečovatelů na základě zkušeností
Maria Herczog: Přibuzenská péče v mezinárodním kontextu – moderovaná diskuse

26. 8. 2021 /2.den/

14:00 – 14:30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Výcvik příbuzných pečovatelů – současný a budoucí program v Norsku
Zeljka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Země Balkánu a příbuzenská péče

Eshele Williams: Příbuzenská péče – Příprava založená na tradici péče a spolupráci

Workshopy:

Většina workshopů  je již doplněna, některé další však pro Vás ještě připravujeme. Rádi bychom aby celkově bylo v nabídce každý den 8 workshopů.

16.30 – 18.00
Nizozemí
USA
USA
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Marcus Stallworth: InstruMENtal-Význam mužské role v péči o děti
Zeljka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Příklady případových studií v příbuzenské péči

Registrace

Díky našim sponzorům se podařilo snížit účastnický poplatek za účast na konferenci na minimum.
Během konference je možné se účastnit pouze přednášek v každém dni nebo kompletní konference, tedy přednášek i navazujících workshopů po oba dny.

Stisknutím tlačítka níže budete přesměrování do našeho e-shopu. Jedná se o standardní e-shop. Nemusíte se v něm registrovat jako stálí zákazníci. Platbu umožňujeme pouze převodem. Potvrzená objednávka s instrukcemi k zaplacení Vám přijde emailem.

Účast pouze na přednáškách po oba dny konference
600 Kč

Účast na kompletní konferenci (přednášky i workshopy)
900 Kč

Registrovat je možné i více účastníků najednou (např. z jedné organizace). Nejdříve budete stisknutím tlačítka níže přesměrování do našeho e-shopu, kde účast příslušného počtu osob objednáte (nezapomeňte zvolit správně příslušné varianty účasti). V potvrzené objednávce, která Vám přijde e-mailem, bude odkaz pro registraci všech dalších účastníků. Objednávat je možné až 10 osob najednou. Pro objednávku více osob nás kontaktujte.

Informace k technickému zabezpečení

Konference bude téměř do celého světa přenášena online v přímém přenosu. Z důvodů rozdílných časových pásem je  v České republice čas konání (SEČ) 14.00 – 16.00 (prezentace) a 16.30 – 18.00 (workshopy).
Hlavním komunikačním jazykem konference bude angličtina. Všechny přednášky i workshopy budou simultáně tlumočeny do češtiny. Přednášky budou tlumočeny i do dalších jazyků.
K přenosu budeme využívat aplikaci Zoom. Pro zapojení do workshopů budete potřebovat mikrofon a kameru, pro poslech přednášek nikoliv.
Před zahájením konference obdržíte jedinečné přihlašovací údaje pro účast na přednáškách či vybraných workshopech.

Blok přednášek bude obsahovat vždy 4 prezentace po 30 minutách. Na konci každé přednášky bude čas 5 minut pro otázky a odpovědi (Q&A). Během přednášek nebudou mít ostatní účastníci možnost jiných aktivních vstupů. Budou moci pouze pokládat otázky či komentáře, kterým se bude přednášející věnovat na konci svého času. Více informací naleznete v programu.

Oproti tomu workshopy budou mnohem více interaktivní. Všichni účastníci se budou moci plně zapojovat do diskuse po celou dobu trvání workshopu (90 minut). Z toho důvodu bude počet účastníků jednotlivých workshopů omezen na cca 30 osob. Všichni účastníci uvídí a uslyší všechny ostatní účastníky workshopu (pokud budou mít puštěný mikrofon a kameru). Více informací naleznete v programu.

Protože je účast na workshopech limitovaná, bude možné se účastnit na konferenci pouze bloků přednášek v každém dni nebo celé konference (všech prezentací i Vámi vybranými workshopy každý den).

Díky našim sponzorům se nám podařilo snížit účastnický poplatek za účast na konferenci na minimum.

Sledování pouze přednášek po oba dny 600 Kč
Sledování
kompletní konference (přednášky i vybrané workshopy) 900 Kč

Zde je více informací k registraci a objednávce.

Přípravu konference podpořily

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.