Zaměříme se na metodickou podporu organizací, které využívají model PRIDE, což je jediný standardizovaný model
příprav a následné podpory náhradních rodičů v ČR využívaný v současnosti v Praze, Moravskoslezském,
Olomouckém kraji a na Vysočině. Kromě podpory formou vzdělávání a metodické podpory pracovníků organizací
pracujících podle modelu PRIDE, budeme letos poskytovat supervizi a další návazné vzdělávání všem lektorům
PRIDE. V průběhu roku nakoupíme pokračování licence k programu PRIDE od americké organizace CWLA. Budeme
rozvíjet mezinárodní spolupráci hlavně na evropské úrovni.

Projekt realizujeme díky finanční podpoře: