Změna znění stanov spolku

Na společném setkání členů dne 3.11.2022 jsme změnili znění našich stanovy. Nově bude možné scházet se, jednat a hlasovat pomocí technických prostředků, tedy online.

Licence k programu PRIDE

Spolek PRIDE-CZ je od 1.7.2022 držitelem licence k programu PRIDE v České republice. Licenci poskytuje americká organizace CWLA na 3 roky.

Posunutí realizace kurzu MiniPRIDE – týmová spolupráce

Kvůli malému počtu přihlášených účastníků jsme nuceni posunout realizaci akreditovaného kurzu MiniPRIDE – týmová spolupráce, který se měl konat v termínu 27.-29.4.2022 v Praze. Podzimní termín kurzu aktuálně ladíme. Aktualizovaný termín brzy zveřejníme v sekci...

Nahrané příspěvky z konference

Konečně se nám podařilo z kompletovat všechny dostupné výstupy z konference Ditě v péči příbuzného. Licenční podpínky nám nedovolují použít záznam z tlumočení. Můžete se podívat na záznamy z online prezentací a workshopů i si stáhnout pdf podklady. Postupně doplňujeme...