Díky milé podpoře Nadace Sirius se do konce tohoto roku věnujeme úpravám našich příruček pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Nově tak vzniknou drobnější příručky věnující se vždy samostatně tématu daného setkání příprav. Setkání je vždy celkem 9, ale témat, a tedy i příruček, je pouze 8, a to k  těmto tématům:
Kompetence náhradních rodičů v systému ochrany dětí
Týmová práce zaměřená na zajištění stability
Citová vazba
Ztráta
Posilování rodinných vztahů
Výchova
Identita
Příprava na změnu

Více informací najdete v sekci O PRIDE.