Vzdělávání

Spolek PRIDE-CZ poskytuje vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a výchovy v rodině. V roce 2020 nabízíme 2 krátkodobé kurzy a 1 dlouhodobý kurz. Konkrétní nabízené vzdělávání a informace o něm naleznete v jednotlivých sekcích.
Krátkodobé kurzyDlouhodobé výcviky

Krátkodobé kurzy

Program kurzu Minipride – týmová spolupráce, 20 hodin (akreditace MPSV ČR: 2016/0441-SP/VP)

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do systému 14 kroků, i do odborné přípravy  žadatelů o náhradní rodinnou péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity z odborných příprav PRIDE. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem poznat více odbornou přípravu v modelu PRIDE.

Program kurzu Minipride – týmová spolupráce

Termín: 28.-30.4.2020 /Praha/
Lektoři: Anna Němcová a Ondřej Jiráska
Místo konání: TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, 110 00 Praha

Termín: 13.-15.5.2020 /Ostrava/
Lektoři: Šárka Šimšová a Cyril Maliňák
Místo konání: CEPP, Hornická 2806/84, 702 00 Ostrava

Nevyhovují vám termíny či místo konání kurzu, dejte nám o tom vědět.

 

Kurz: MiniPRIDE – plánujeme stabilitu, 20 hodin (akreditace MPSV ČR: 2017/0112-SP/VP)

Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování pobytu dítěte v náhradní rodinné péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na vyhodnocování potřeb dítěte, plánování pobytu dítěte v rodině, týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte, souběžné plánování. Účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity vedoucí k vlastnímu prožitku klíčových témat. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat pobyt dítěte v náhradní rodinné péči.

Program kurzu Minipride – plánujeme stabilitu

Termín: 7.-9.10.2020 /Praha/
Lektoři: Hana Kušnírová a Cyril Zákora
Místo konání: TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, 110 00 Praha 1

Termín: 4.-6.11.2020 /Ostrava/
Lektoři: Lucie Salačová a Markéta Švejdová Jandová
Místo konání: CEPP, Hornická 2806/84, 702 00 Ostrava

Nevyhovují vám termíny či místo konání kurzu, dejte nám o tom vědět.

 

Dlouhodobé výcviky

Vzdělávání pro pracovníky v náhradní rodinné péči, 108 hodin (akreditace MPSV ČR: A2019/0061-SP)

Kurz nabízí vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou rodinu. Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní, potřeby dítěte, citová vazba, identita, ztráta, trauma, deprivace apod. Součástí kurzu je seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem na NRP a doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Účastníci se seznámí s jednotlivými rolemi v odborném týmu kolem ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a metodami práce s důrazem na hledání zájmu dítěte, vyhodnocení a plánování. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům v sociálních službách, klíčovým pracovníkům doprovázení, sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující v oblasti NRP. Kurz je rozložen do čtyř třídenních setkání, na které navazuje supervizní část předpokládající možnost pracovat na vlastních kazuistikách účastníků.

Termíny kurzu: 14.-16.10.2020 (24 hodin), 11.-13.11.2020 (24 hodin), 10.-12.2.2021 (24 hodin), 17.-19.3.2021 (24 hodin), 6.5.2021 (6 hodin), 10.6.2021 (6 hodin)
Lektoři: Hana Jurajdová a Cyril Zákora
Místo konání:  TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, 110 00 Praha 1

Spolek PRIDE-CZ realizuje od roku 2017 kurz příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Zájemci o náhradní rodinnou péči musí však nejdříve prostřednictvím místního orgánu sociálně-právní ochrany a krajského úřadu podat žádost o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu. Více o tomto kurzu se dozvíte v sekci O pride. Kurz je pro zájemce z Kraje Vysočina bezplatný. V případě zájmu z jiného kraje se na nás obraťte.

Objednávka

Nejsme plátci DPH.

Zpracování osobních údajů
Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Pride-CZ pro potřeby další komunikace. Spolek Pride-CZ neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. Více informací na stránce Ochrana osobních údajů.

Storno podmínky
Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu zakora@pride-cz.com. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.