Vzdělávání

Spolek PRIDE-CZ poskytuje vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a výchovy v rodině. V roce 2019 nabízíme 2 krátkodobé kurzy a 1 dlouhodobý kurz. Konkrétní nabízené vzdělávání a informace o něm naleznete v jednotlivých sekcích.
Krátkodobé kurzyDlouhodobé výcviky

Krátkodobé kurzy

Program kurzu Minipride – týmová spolupráce, 20 hodin (akreditace MPSV ČR: 2016/0441-SP/VP)

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do systému 14 kroků, i do odborné přípravy  žadatelů o náhradní rodinnou péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému SPOD, účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity z odborných příprav PRIDE. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem poznat více odbornou přípravu v modelu PRIDE.

Program kurzu Minipride – týmová spolupráce

V letošním roce již všechny kurzy proběhly.

 

Kurz: MiniPRIDE – plánujeme stabilitu, 20 hodin (akreditace MPSV ČR: 2017/0112-SP/VP)

Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování pobytu dítěte v náhradní rodinné péči. Během 2,5 dne se především zaměřuje na vyhodnocování potřeb dítěte, plánování pobytu dítěte v rodině, týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte, souběžné plánování. Účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity vedoucí k vlastnímu prožitku klíčových témat. Kurz je určen pro sociální pracovníky služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat pobyt dítěte v náhradní rodinné péči.

Program kurzu Minipride – plánujeme stabilitu

V letošním roce již všechny kurzy proběhly.

Dlouhodobé výcviky

Vzdělávání pro pracovníky v náhradní rodinné péči, 108 hodin (akreditace MPSV ČR: A2019/0061-SP)

Anotace: Dlouhodobý kurz nabízí účastníkům vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou rodinu. Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní, potřeby dítěte, citová vazba, identita, ztráta, trauma, deprivace apod. Součástí kurzu je seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem na náhradní rodinou péči a doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Účastníci se seznámí s jednotlivými rolemi v odborném týmu kolem ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a metodami práce s důrazem na hledání zájmu dítěte, vyhodnocení a plánování. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům v sociálních službách, klíčovým pracovníkům doprovázení, sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující v oblasti NRP, náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodičovství. Kurz je rozložen do čtyř třídenních setkání. Na které navazuje supervizní část předpokládající možnost pracovat na vlastních kazuistikách účastníků.
Kurz si klade za cíl připravit absolventa po teoretické stránce na práci v náhradní rodinné péči. Nabídne mu vhled do základních pojmů, zákonných norem, metod práce. Umožní mu porozumět problematice ohrožených dětí odebraných do náhradní rodinné péče a své vlastní roli profesionála v týmu sociálně-právní ochrany dítěte. Absolventi si rozšíří znalosti v práci s pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu, získají kompetence důležité pro práci s rodinou v zájmu dítěte, budou umět vyhodnotit potřeby dětí a plánovat pobyt dítěte mimo rodinu s ohledem na jeho potřeby. Účastníci budou moci sdílet své vlastní příklady.

Spolek PRIDE-CZ realizuje od roku 2017 kurz příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči pro Krajský úřad Kraje Vysočina. Zájemci o náhradní rodinnou péči musí však nejdříve prostřednictvím místního orgánu sociálně-právní ochrany a krajského úřadu podat žádost o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu. Více o tomto kurzu se dozvíte v sekci O pride. Kurz je pro zájemce z Kraje Vysočina bezplatný. V případě zájmu z jiného kraje se na nás obraťte.

Objednávka

Nejsme plátci DPH.

Zpracování osobních údajů
Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Pride-CZ pro potřeby další komunikace. Spolek Pride-CZ neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. Více informací na stránce Ochrana osobních údajů.

Storno podmínky
Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu zakora@pride-cz.com. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.