Děkujeme Petře Pávkové za možnost sdílet záznam z tohoto setkání, které pro nás připravila.

Zde je možné se na video se záznamem podívat:  Sekce pro lektory PRIDE