Tím jak se konference blíží, tak se nám stále rozšiřuje portfolio účastníků. Konferenci zahájí 25.8. 2021 v 13.30  Cyril Zákora společně s Robe van Pagée z Nizozemí a Marusem Stallworthem z USA. Rob má velký podíl na tom, že byl v 90. letech do Evropy přenesen program PRIDE a Marcus je současným vedoucím programu PRIDE v organizaci CWLA. Kromě nich budou na konferenci samozřejmě další kolegové z těchto dvou zemí.
Kromě toho se budete moci setkat i s účqatníky ze zemí našich partnerů v projektu financovaného z Visegrad Grants ze Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska, S. Makedonie. Dále se konference budou účastnit další kolegy z Norska, Finska, Belgie, Kosova a Bosny a Hercegoviny.
Kolegové z dalších zemí se mohou stále přihlašovat.