Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného

Zde najdete záznam z konference konané 25. - 26. 8. 2021, virtuální konference online
Představení prezentujících

Cílem konference bylo sdílet novinky a zajímavosti z praxe v oblasti přípravy a doprovázení příbuzných pečovatelů o dítě v náhradní rodinné péči.
Celkem se na konferenci registrovalo 164 účastníků ze 17 zemí světa, kteří tak mohli společné sdílet své postřehy z oblasti příbuzenské péče. Ve dvou dnech bylo možné shlédnout prezentace kolegů z Maďarska, Finska, Česka, Slovenska, Nizozemí, Norska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie a USA. Účastníci si také  mohli vybrat z 11 workshopů, které často na prezentace navazovaly. Konference proběhla za podpory Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace ČEZ a Mezinárodního Visegradského fondu.

Nahrané příspěvky z konference

25. 8. 2021 /1.den/

Přednášky

Maria Herczog:  Příbuzenská péče ve světě

Jaana Pynnönen: Dítě v hledáčku – způsob přípravy a podpory ve Finsku

Zdeněk Moldrzyk: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností

Michaela Brunclíková, Veronika Prokopová: Bez doprovázení to nejde…

Workshopy

USA

Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů

Jaana Pynnönen: Co je důležité během přípravy, posuzování a podpory příbuzných pečovatelů na základě zkušeností

Maria Herczog: Přibuzenská péče v mezinárodním kontextu – moderovaná diskuse

Lucie Salačová, Markéta Švejdová Jandová: Vzdělávání pěstounů příbuzných na začátku poskytování pěstounské péče

26. 8. 2021 /2.den/

Přednášky

Rene de Bot: Kolik rodičů může mít dítě

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Výcvik příbuzných pečovatelů – současný a budoucí program v Norsku

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Země Balkánu a příbuzenská péče

Eshele Williams: Příbuzenská péče – Příprava založená na tradici péče a spolupráci

Workshopy

Nizozemí
USA
USA
Rene de Bot: Příbuzenská péče v Nizozemí
Eshele Williams: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů
Marcus Stallworth: InstruMENtal-Význam mužské role v péči o děti

Željka Burgund, Tamara Borisavljevic, Edmira Aščić, Mario Janchev: Příklady případových studií v příbuzenské péči

Elin Margrethe Olsen, Elizabeth Elton: Současný a budoucí program v Norsku – příklady dobré praxe

Jana Ženíšková: Podpůrné služby pro ohrožené rodiny s dětmi v České republice

Přípravu konference podpořily

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.