Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného

Termín konání 25. - 26. 8. 2021, virtuální konference online
Registrace účastníkůO přednášejících

Novinky o konferenci

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Konference proběhne v plánovaném termínu, ale pouze online

Konference proběhne pouze online v termínu 25.-26.8.2021. Důvodem pro naše rozhodnutí je současný epidemiologický stav (a i jeho výhled) v České republice i ve světě. Předpokládáme účast kolegů z téměř celého světa, proto by pravděpodobně osobní účast všech nebyla...

číst více

Z příprav na konferenci Dítě v péči příbuzného

Věděli jste, že k 31. prosinci 2019 bylo ve Finsku v náhradní péči 9 547 dětí, z toho více než polovina (57 %) bylo v rodinné péči? Každé sedmé dítě (765) umístěné do rodinné péče bylo umístěno do rodiny příbuzných. Obce měly v roce 2019 dohodu o spolupráci (něco jako...

číst více

Záměr

Posláním a smyslem konference je nabídnout porovnání přístupů a pracovních postupů uplatňovaných v různých státech s cílem vzájemného obohacení praxe, sdílení zkušenosti a podpory mezinárodní spolupráce v této oblasti. Chceme přivítat kolegy z přibližně 20 různých zemí. Již nyní máme přislíbenou účast zástupců ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Nizozemí, Norska, Itálie, Srbska, Makedonie, USA.

V České republice vyrůstá v různých typech náhradní rodinné péče celkem 18 636 dětí (údaj k 31. prosinci 2016, ke stejnému datu v roce 2015 to bylo 18 151 dětí). Nejvíce dětí bylo na konci roku 2016 svěřeno do péče pěstounské (58,6 %, v roce 2015 to bylo 57,2 %) a do péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku.
V roce v letech 2015 a 2016 bylo nově do náhradní rodinné péče svěřeno více než 5 000 dětí. V polovině případů (v různých formách této péče) šlo o péči příbuzných (51,7 % v roce 2015, resp. 51,4 % v roce 2016). Největší podíl příbuzenské péče byl zaznamenán u svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku (81,7 % v roce 2015 a dokonce 83,1 % v roce 2016) Na konci roku 2016 tak bylo v České republice celkem 11 059 náhradních rodičů s příbuzenským vztahem k dítěti. Celkem 57 % náhradních rodičů byli prarodiči dítěte, v 13,2 % šlo o jiné příbuzné. Největší podíl příbuzenské péče vykazuje i zde péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku následovaná péčí pěstounskou.

Přihlaste se k odběru novinek o konferenci

Přednášející

V současnosti pracujeme na finálním programu  a celkovém seznamu přednášejících. Již brzy zveřejníme všechna jména a témata přednášejících kolegů a kolegyň. Zde jsou Ti, kteří již přislíbili svou účast:

Maria Herzog

Maria Herzog

Family, Child, Youth Assosiation - Maďarsko

Téma: Příbuzenské péče ve světě

Zdeněk Moldrzyk

Zdeněk Moldrzyk

Centrum psychologické pomoci, p.o. - Česká republika

Téma: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností

Rob van Pageé

Rob van Pageé

Eigen Kracht Centrale - Nizozemí


Téma: Najít babičku nestačí

Jaana Pynnönen

Jaana Pynnönen

Pesäpuu ry - Finsko


Téma: Dítě v hledáčku – model přípravy a podpory ve Finsku

Louise Sims

Louise Sims

CoramBAAF - Velká Británie

Marcus Stallworth

Marcus Stallworth

Child Welfare League of America - USA

Téma: Jak podporovat muže (pěstouny, příbuzné pečovatele, sociální pracovníky) v péči o děti

Eshele Williams

Eshele Williams

Child Welfare League of America - USA

 

Téma: Model přípravy příbuzených pečovatelů založený na tradici péče a spolupráce

Registrace účastníků

Poplatek za účast na online konferenci v současnosti propočítáváme. Již brzy se bude možné znovu přihlašovat.

V případě že se chcete zapojit aktivně do programu a mít vlastní příspěvek (plenární prezentaci či workshop), sdělte nám to zaškrtnutím správného pole. Obratem se s Vámi v tom případě spojíme.

3 + 3 =

Nejsme plátci DPH.

Zpracování osobních údajů
Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Pride-CZ pro potřeby další komunikace. Spolek Pride-CZ neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. Více informací na stránce Ochrana osobních údajů.

Storno podmínky
Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu zakora@pride-cz.com. Odhlášení z konference bez storno poplatku lze provést nejpozději do 25. 7. 2021. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než před tímto termínem nebo pokud se konference nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení konference z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V takovém případě máte právo od této objednávky  odstoupit, bude Vám vrácena platba za účastnický poplatek v plné výši.

Spolek PRIDE-CZ může na konferenci fotografovat nebo nahrávat videonahrávky. Účastníci svou účastí souhlasí s tím, že umožní Spolku použití fotografií či nahrávek v publikacích o konferneci, na svých webových stránkách a v marketingových nebo propagačních materiálech. Fotografie lze také sdílet s médii.

Přípravu konference podpořily

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.

Program