Aktuálně připravujeme

Konference: V zájmu dítěte z pohledu …
Klášter Želiv, 3. – 4. června 2020

Konference si klade za cíl představit pohled různých profesí na zájem ohroženého dítěte a vyzdvihnout význam týmové spolupráce při jeho hledání a naplňování. Konference je určena pracovníkům OSPOD, neziskových organizací apod. Rezervujte si čas již nyní.

Přihlašte se k odběru novinek o konferenci

Dříve realizované konference

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.