Dne 3.6.2016 proběhlo první shromáždění členů spolku PRIDE-CZ. To se konalo během vzdělávání lektorů PRIDE. Navrhli jsme tři oblasti, které chceme v současnosti rozvíjet:

→ A) systém akreditovaného vzdělávání odborné veřejnosti
→ B) evropský projekt na rozvoj vyhledávání nových náhradních rodičů
→ C) informační a prezentační materiály