Získali jsme finanční grant ve výši 28500 EUR na podpůrné aktivity související s naší konferencí Díte v péči příbuzného.

Hlavními aktivitami projektu je monitoring situace v příbuzenecké péči v zemích partnerů projektu a u nás, prezentace výstupů na naší konferenci v roce 2021, další prezentace výstupů laické i odborné veřejnosti s cílem podpořit potřebné změny v každé ze zapojených zemí a samozřejmě v ČR.
Našimi partnery v projektu jsou Towarzystwo Nasz Dom z Polska, Family, Child, Youth Association z Maďarska, Úsmev ako dar ze Slovenska, FICE SRBIJA ze Srbska, SOS vesničky v Severní Makedonii a na Ukrajině.