Věděli jste, že k 31. prosinci 2019 bylo ve Finsku v náhradní péči 9 547 dětí, z toho více než polovina (57 %) bylo v rodinné péči?
Každé sedmé dítě (765) umístěné do rodinné péče bylo umístěno do rodiny příbuzných.
Obce měly v roce 2019 dohodu o spolupráci (něco jako naše dohoda o doprovázení) se 4 871 rodinami. Z toho 979 rodin (20,1 %) byla rodina blízká dítěti nebo s ním příbuzná.
Podle finského zákona o péči o děti musí být pěstounská péče zajištěna především v rodinné péči. Počet dětí umístěných v rodinách se od vstupu zákona v platnost (2012) zvýšil. Na konci roku 2011 bylo v rodinné péči 49 procent dětí v péči o děti, zatímco v roce 2019 to bylo 57 procent. Formy umístění se značně liší podle věku dítěte. Téměř všechny děti mladší šesti let byli umístěny do rodin, zatímco více než polovina mladých ve věku 16 až 17 let byla umístěna do ústavu.
Informace jsme získali v rámci příprav na naši plánovanou konferenci: Dítě v péči příbuzného
od naší kolegyně Jaany Pynnönen z Pesäpuu.