Pro přístup na všechny části konference bude mít každý účastník svá jedinečná přístupová oprávnění. Pro jejich získání je nutné se nejdříve zaregistrovat k účasti na konferenci, po uhrazení účastnického poplatku Vám bude zaslán email s instrukcemi k výběru workshopů a k registraci do platformy Zoom, kterou pro sledování jednotlivých částí konference budeme využívat. Pokud již máte účastnický poplatek uhrazený, ale žádný email s dalšími instrukcemi Vám nedorazil, překontrolujte svou spamovou schránku. Pokud nenaleznete email ani tam, kontaktujte nás.

Each participant will have his/her own unique access to 4 parts of the conference. But first you have to register to the conference, after paying the participation fee you will be sent an e-mail with instructions for selecting workshops and registering in the Zoom platform, which we will use to watch each parts of the conference. If you have already paid the participation fee, but you have not received an e-mail with further instructions, check your spam box. If you can’t find the email there either, contact us.