Výbor Spolku PRIDE-CZ rozhodl o změně schématu připravované konference. Tématem konference bude dítě v péči příbuzného – příprava a následná podpora rodin. Bude se jednat o mezinárodní konferenci s cílem přivítat, co nejvíce kolegů z různých států Evropy i světa, a sdílet společně zkušenosti s tématy.

Z toho důvodu jsme změnili místo konání konference a také termín: Praha, 16. – 18. září 2020

Cílová skupina: pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci pověřených organizací, tvůrci strategií

Záměr: Cílem konference je nabídnout porovnání přístupů a pracovních postupů v různých státech s cílem obohatit vzájemně praxi, sdílet zkušenosti, podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Naším záměrem je přivátat kolegy z přibližně 20 různých zemí.

Více informací a aktualizace najdete na stránce konference.