Setkání pro doprovázející organizace k modelu příprav PRIDE

S připravovanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně se mimo jiné schyluje právě ke změnám v organizaci příprav budoucích náhradních rodičů pravděpodobně od 1.1.2024 s účinností od 1.7.2024. Je možné, že právě Vaše organizace plánuje nově do příprav vstoupit či...

Vzdělávání pro lektory PRIDE

Ve dnech 27. – 28. 4. 2023 proběhlo vzdělávání pro lektory PRIDE, na které se do Prahy sjelo cca 20 lektorů PRIDE. Ve čtvrtek v podvečer jsme společně sdíleli novinky v našich profesních, ale i osobních životech. V pátek jsme se celý den věnovali tématu...

Změna znění stanov spolku

Na společném setkání členů dne 3.11.2022 jsme změnili znění našich stanovy. Nově bude možné scházet se, jednat a hlasovat pomocí technických prostředků, tedy online.