Výcvik obsahuje 250 výcvikových hodin, z toho 150 hodin je teoretická část a 100 hodin praktická část, ve které povedou účastníci reálné přípravy, jež jsou součástí výcviku (a budou také finančně honorovány). Výcvik je aktuálně akreditačním řízení u MPSV ČR, do svého začátku bude akreditován.
Úspěšné absolvování výcviku opravňuje absolventy vést přípravy budoucích náhradních rodičů v licencovaném programu PRIDE.
Lektorem PRIDE se může stát odborník (tj. člověk, který má pracovní zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče) nebo zkušený náhradní rodič po absolvování výcviku vedeném Master lektory.
Více o pravidlech pro lektory PRIDE a kodexu lektora PRIDE.

V aktuálním výcviku počítáme s 9-10 páry nových lektorů z celé ČR. Výcvik v období 3-6/2024 je již obsazený. Další běh plánujeme zahájit buď na podzim 2024 nebo na začátku roku 2025. Pro více info sledujte naše internetové stránky.