V průběhu listopadu a prosince 2018 se v rámci projektu Metodické podpory systému PRIDE v ČR uskutečnila 2 setkání lektorů PRIDE, kteří lektorují přípravy žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu pro Dobrou rodinu.

V průběhu setkání jsme vyhodnocovali práci jednotlivých lektorských párů,plánovali spolupráci, standardizovali postupy. Dále jsme se sešli s posuzující psycholožkou z Dobré rodiny, která nám popsala postup psychologického posouzení, vymezovali jsme vzájemnou spolupráci. Také za námi přišla lektorka navazujících přípravy pěstounů na přechodnou dobu, která nám představila témata této přípravy. Také s ní jsme hovořili o vzájemné spolupráci a propojení příprav. Dalším tématem byla spolupráce s MHMP.

Setkání proběhla díky  podpoře Nadace ČEZ.