V roce 2013 byla ze strany MPSV ČR zahájena podpora systému PRIDE, jehož využití se díky této podpoře rozšířilo v několika krajích ČR. Byli vyškoleni lektoři, přeloženy materiály apod. Ukazuje se, že model PRIDE byl navržen jako systémové řešení práce se zájemci o náhradní rodinnou péči nikoli pouze způsob vedení odborných příprav. De facto byly v české praxi adaptovány pouze 4 kroky ze 14 kroků modelu PRIDE, a to kroky 6-10. Projekt si klade za cíl rozvoj a podporu celého modelu 14 kroků PRIDE u široké odborné veřejnosti a zejména u organizací, které model PRIDE používají při své práci. MPSV ČR již dále tento rozvoj neplánuje. Spolek PRIDE CZ jako organizace sdružující většinu lektorů PRIDE si v tomto projektu klade za cíl navázat na práci, která byla v roce 2013 zahájena. Dále napomoci rozvoji systému PRIDE v celé jeho šíři. Součástí projektu je i spolupráce s organizacemi v USA a Evropě, které PRIDE používají.
AKTIVITY PROJEKTU: 
1.Metodická podpora organizacím, analýza využítí 14 kroků  V rámci projektu spolupracujeme s organizacemi, které se k systému PRIDE alespoň v některém z jeho 14 kroků hlásí. V organizacích jsou průběžně mapovány potřeby těchto organizací a konkrétních pracovníků pro další rozvoj systému PRIDE v ČR.
2.Informační portál  Cílem tohoto kroků je dále šířit myšlenku modelu PRIDE v odborné veřejnosti, včetně aktuálních nových poznatků v oblasti náhradní rodinné péče u nás i ve světě. Vytvořen bude informační portál na internetových stránkách se zaměřením na systém PRIDE.
3.Spolupráce se zahraničím  Model PRIDE má tu výhodu, že jej spojuje praxe více jak 20 rozdílných států ve světě, kde systému náhradní rodinné péče jsou sice rozdílné, ale program PRIDE zůstává ve své podstatě neměnný pouze je adaptovaný na místní podmínky. V současnosti vzniká mezi těmito státy potřeba sdílet zkušenosti z této praxe. Tato potřeba byla vyslovena na konferenci PRIDE, kterou v roce 2017 organizoval náš spolek a zúčastnili se jí zástupci z 19 různých států. V současnosti připravujeme další mezinárodní konferenci s názvem Dítě v péči příbuzného.
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.