Vzdělávání pro pracovníky v náhradní rodinné péči – 108 hodin

Kurz je akreditován u MPSV ČR

Místo konání: PRIDE-CZ, Lidická kolonie 43, 586 01 Jihlava
Lektoři Cyril Zákora a Hana Jurajdová
Termíny kurzu: 23.-25.10.2019, 27.-29.11.2019, 15.-17.1.2020, 18.-20.3.2020, 14.5.2020, 18.6.2020
(48 hodin v roce 2019,  60 hodin v roce 2020)

Anotace: Dlouhodobý kurz nabízí účastníkům vhled do problematiky dítěte umístěného mimo svou rodinu. Zaměřuje se na porozumění tématům rodina a role v ní, potřeby dítěte, citová vazba, identita, ztráta, trauma, deprivace apod. Součástí kurzu je seznámení se systémem péče o ohrožené děti s důrazem na náhradní rodinou péči a doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Účastníci se seznámí s jednotlivými rolemi v odborném týmu kolem ohroženého dítěte, jejich kompetencemi a metodami práce s důrazem na hledání zájmu dítěte, vyhodnocení a plánování. Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům v sociálních službách, klíčovým pracovníkům doprovázení, sociálním pracovníkům OSPOD, psychologům pracující v oblasti NRP, náhradním rodičům, zájemcům o náhradní rodičovství. Kurz je rozložen do čtyř třídenních setkání. Na které navazuje supervizní část předpokládající možnost pracovat na vlastních kazuistikách účastníků.
Kurz si klade za cíl připravit absolventa po teoretické stránce na práci v náhradní rodinné péči. Nabídne mu vhled do základních pojmů, zákonných norem, metod práce. Umožní mu porozumět problematice ohrožených dětí odebraných do náhradní rodinné péče a své vlastní roli profesionála v týmu sociálně-právní ochrany dítěte. Absolventi si rozšíří znalosti v práci s pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu, získají kompetence důležité pro práci s rodinou v zájmu dítěte, budou umět vyhodnotit potřeby dětí a plánovat pobyt dítěte mimo rodinu s ohledem na jeho potřeby. Účastníci budou moci sdílet své vlastní příklady.
Cílová skupina: zejména klíčový pracovníci doprovázení, sociální pracovníci OSPOD, psychologové pracující v oblasti NRP, sociální pracovníci v sociálních službách, náhradní rodiče, zájemci o náhradní rodičovství.

Doprava: Na  místo konání kurzu se dostanete z centra trolejbusem linkou A a F , vystupte na stanici Dopravní podnik, pak vpravo do ulice Lidická kolonie.

Přihlašte se na tento kurz.