Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů

komplexní model pro rozvoj a podporu náhradních rodin
VzděláváníKonference

Novinky

S kým se budete moci během konference potkat?

Tím jak se konference blíží, tak se nám stále rozšiřuje portfolio účastníků. Konferenci zahájí 25.8. 2021 v 13.30  Cyril Zákora společně s Robe van Pagée z Nizozemí a Marusem Stallworthem z USA. Rob má velký podíl na tom, že byl v 90. letech do Evropy přenesen program...

číst více

Kdo jsme

Posláním Spolku PRIDE-CZ je uvádět do české praxe model PRIDE jako komplexní přístup pro práci s ohroženými dětmi a náhradními rodinami. Prosazovat všech 14 kroků modelu PRIDE, jak v oblasti náhradní rodinné péče, tak v práci s biologickými rodinami. Fakticky je skupinou lidí, kterým se líbí myšlenka a filozofie PRIDE, proto se rozhodli, že ji budou šířit. Spolek poskytuje odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE. Jeho cílem je posilovat týmovou spolupráci a zvyšovat tak kvalitu péče o rodinu a ohrožené děti. Realizuje za tím účelem vzdělávání nebo konferenci. Pokud jsou Vám tyto myšlenky a cíle blízké, můžete se více dozvědět ve stanovách spolku a zvážit, zda se také chcete stát členy spolku.

Jak se stát členem spolku

Pokud vás láká členství ve spolku PRIDE-CZ, můžete si o členství požádat. O přijetí za člena spolku rozhoduje Výbor spolku, dostanete o něm vyrozumění e-mailem. Očekává se od vás seznámení se se stanovami, jejich dodržování a roční členský příspěvek. Naopak se můžete těšit na tyto výhody členství:

  • účastnit se činnosti spolku
  • být pravidelně informován o dění ve spolku
  • užívat výhod člena spolku
  • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
  • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

Seznam členů

Beňák David, Blažková Marie, Bouša Ondřej, Čadová Lenka, Durajová Monika, Erak Petar, Helešicová Barbara, Hlásková Alžběta, Hofmanová Anna, Hrušková Iveta, Jurajdová Hana, Jiráska Ondřej, Klíma Michal, Knettig Vladislava, Kuchtová Ludmila, Kušnírová Hana, Lazecká Anna, Marková Dana, Mertová Johana, Moldrzyk Zdeněk, Moldrzyková Dana, Němcová Anna, Němcová Martina, Nováčková Hana, Rob van Pagée, Pavlištíková Andrea, Procházková Lenka, Rozsypálková Lucie, Řezníčková Eva, Salačová Lucie, Skárková Renata, Skokanová Darina, Stejskalová Monika, Stoklasová Jana, Šimšová Šárka, Švejdová Jandová Markéta, Tauberová Markéta, Tichá Kamila, Vohralíková Darina, Vohralíková Juliana, Výborný Ondřej, Vyoral Andrej, Zákora Cyril, Zemánek Petr.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Máme pověření k výkonu SPOD k realizaci odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny včetně speciální přípravy dětí, které v  rodině žadatele o náhradní rodinnou péči již žijí dle ustanovení a k poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát ser osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Realizujeme odborné přípravy v Kraji Vysočina, pověření máme pro celé území ČR. Pokud máte zájem zúčastnit se našich příprav v rámci Kraje Vysočina, byť jste z jiného kraje, spojte se s námi.

Projekt Metodické podpory systému PRIDE v ČR

Projekt si klade za cíl rozvoj a podporu celého modelu PRIDE – tedy 14 kroků – u široké odborné veřejnosti a zejména u organizací, které model PRIDE používají při své práci. Součástí projektu je i příprava mezinárodní konference konané v srpnu 2021. Realizaci podpořila Nadace ČEZ. Více o projektu…